מעקב וניתוח ביצועי הווידאו

מעקב וניתוח ביצועי הווידאו

מערכת Cincopa Smart Video, מאפשרת לקבל תמונה מעמיקה ונתונים סטטיסטיים אודות הסרטון וכך לקבל החלטות מושכלות ביחס לרמת האפקטיביות של הסרטון.

כגון זמן הצפייה של המשתמש בסרטון, באיזה שלב נטש את הסרטון וזמן הצפייה הממוצע, נתונים אודות מקורות התנועה לסרטון – וכל זאת באמצעות נתונים מספריים והמחשה ויז'ואלית.

ובאיזה חלקים של הסרטון נוצרת רמת מחויבות גבוהה יותר ובאיזה חלקים משתמשים נוטשים אותו וכך לבצע התאמות ושיפורים של התוכן.

Dashboard